We want to exchange a link with you. We place your link and you link to us. In this way we increase the rating of all of us.

 Искаме да разменим линк с Вас. Ние поставяме вашия линк и Вие поставяте линк към нас. По този начин повишаваме рейтинга на всички нас.