КРУШУНСКИТЕ ВОДОПАДИ (Маарата)

Това е най-голямата в страната водна травертинова каскада с много прагове, басейнчета и богати растителни и животински видове.
Главният водопад се спуска от височина 20 м. Разделя се на няколко ръкава и създава още няколко водопада.
Въздухът до водопада е влажен и наситен с водни капки.
Местността е напълно непроходима. Без стълбите и направената екопътека не може да се стигне до извора на водопада.
Той е скрит в едноименната пещера. До там води тясна пътека, която се провира под варовиковата скала.
Първото впечатление, с което може да остане всеки посетител е, че това място е като от филм за някакъв екзотичен остров.
В района са изградени много екопътеки, които Ви водят до местните забележителности.

Крушунските водопади са обявени за природна забележителност в Д.В. бр. 105/1995 г., с цел опазване на характерни геоморфоложки образования, животни и растителност с площ от 5,7 хектара.