ПЕЩЕРА ВОДОПАДА

Пещера Водопада. Тя е дълга 1 995 м. но е достъпна само 150 м на вътре от входа, и то за спелеолози. Вътрешността е с оригинални галерии и труден за ориентиране лабиринт, туристите могат само да влязат в преддверието й. Галерията е покрита с бели образувания (наричат ги лунно мляко), които на фона на кафявия свод създават неописуема гледка. Водата, извираща от пещерата Водопада, си проправя път през скалите и пада от 20-метровите причудливи образувания в разкошния каскаден Крушунски водопад.

Към подробна информация…