УРУШКА ПЕЩЕРА

Пещерата е дълга 1 600 м. Изключително красива пещера с 25 м. денивелация, обитавана от прилепи. Пещерата представлява голям интерес за пещерняци изследователи като тя е трудно проходима, невероятно красива.Карстовите води от пещерата образуват бигорна тераса, от която се спуска най-високият водопад в околността (с височина около 20 метра). Намира се на еко пътеката между с.Крушуна и с.Кърпачево.

Към подробна информация…